Τεχνικές προδιαγραφές των φορτηγών αυτοκινήτων μας

Τύποι Φορτηγών

Οι διαστάσεις των αυτοκινήτων συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν την εθνική μεταφορά των φορτηγών ψυγείων.

Τύπου ρυμουλκούμενο (Συρόμενο)

Ένα φορτηγό με το οποίο έχει συνδεθεί ο μπροστινός άξονας του ρυμουλκούμενου μέσω σέλματος ζεύξης. Έτσι ο συρμός έχει ένα σημείο άρθρωσης στη σύζευξη του ρυμουλκούμενου και ένα σημείο άρθρωσης στο σέλμα ζεύξης, διευκολύνοντας την οδήγηση σε στροφές.

Επικαθήμενα

Αποτελείται από ένα ρυμουλκό χωρίς επιφάνεια φόρτωσης και ένα (εναλλασσόμενο) ημιρυμουλκούμενο. Το ρυμουλκό δεν μεταφέρει προϊόντα, αλλά έλκει το ημιρυμουλκούμενο που μεταφέρει τα προϊόντα.

Φορτοταξί

Με φορτοταξί 6,8,10,12 παλετών χωρητικότητας και δυνατότητα μεταφοράς με ελεγχόμενη θερμοκρασία

Fleet Management System

Επίσης παρακολουθούμε τον στόλο μας με το νέο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου που εγκαταστήσαμε πρόσφατα στα αυτοκίνητά μας. Έτσι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς την πορεία και την θέση κάθε αυτοκινήτου ξεχωριστά σε πραγματικό χρόνο. Με ειδικούς αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί στα φορτηγά μας , έχουμε ανά πάσα στιγμή την πληροφορία :

  1. εάν έχει ανοίξει κάποια πόρτα,
  2. την θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου, με ειδοποίηση σε περίπτωση που είναι εκτός των επιθυμητών ορίων,
  3. την ταχύτητα του φορτηγού
  4. τον τόπο και χρόνο και την διάρκεια των στάσεων
  5. το ωράριο των οδηγών, δηλαδή πόσες ώρες έχουν οδηγήσει.

Ειδικότερα

1. Για τα φορτηγά τύπου επικαθήμενα , χωρητικότητα: 33 euro – παλέτες σε ισόπεδη φόρτωση.
2. Για φορτηγά τύπου ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο (συρόμενα) ελάχιστη χωρητικότητα και για τα δυο μέρη : 36 euro – παλέτες σε ισόπεδη φόρτωση.

Υδραυλικές πόρτες (ράμπες)

Όλα τα αυτοκίνητα μας διαθέτουν υδραυλικές πόρτες (ράμπες) στο πίσω μέρος τους με δυνατότητα ανέλκυσης 2.500 Kg

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Οι ψυκτικοί θάλαμοι των αυτοκινήτων είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν την μεταφορά των εμπορευμάτων , τα οποία χρήζουν ψύξης και ιδιαίτερα των τροφίμων ( Α . Τ. Ρ. ) – ( F . R. C. )

Έγκριση καταλληλότητας

Όλα τα φορτηγά ψυγεία μας διαθέτουν έγκριση καταλληλότητας από τη γενική διεύθυνση ανάπτυξης & ελέγχου της διεύθυνσης κτηνιατρικής.

Διπλά ψυκτικά μηχανήματα

Είναι εφοδιασμένα με διπλά ψυκτικά μηχανήματα ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες.

Καταγραφικό θερμοκρασίας

Διαθέτουν ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμοκρασίας τελευταίας τεχνολογίας.

Άριστη Κατάσταση

Η μηχανολογική κατάσταση των φορτηγών μας είναι άριστη καθώς πραγματοποιούμε συνεχώς τα απαιτούμενα service και ελέγχους.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας καλύπτονται με ασφάλιση αστικής ευθύνης και όλα όσα ορίζει ο νόμος.

Ασφάλιση εμπορευμάτων

Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα με ρήτρα κάλυψης κατά παντός κίνδυνου (ρήτρα Α ασφαλιστών Λονδίνου ) ποιοτικής αλλοίωσης και απεργιών , σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές εταιρείες.

Φόρτωση με γερανό

Εμποροανατρεπόμενα τα οποία έχουν την δυνατότητα φόρτωσης από πάνω με γερανό και από πίσω.

Ειδική ενδυμασία

Το προσωπικό του στόλου μας είναι εξοπλισμένο με ειδικά υποδήματα ασφαλείας καθώς επίσης και ειδικά γιλέκα με αντανακλαστικά στοιχεία (φωσφορούχα), ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια αυτών καθώς και των παρευρισκομένων σε οιαδήποτε εργασία των υπαλλήλων μας.
Η δομή της εταιρείας εξασφαλίζει αφ ΄ ενός ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά , αφ ΄ ετέρου δυνατότητα προσαρμογής σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.