ΕΔΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 25 (ΠΟΝΤΟΥ, Β’ ΚΤΕΟ)
54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tel: +30 2310686850
Fax: +30 2310686890
Email: info@frigo.gr